facebook
Mediu

Fordaq – Comunitatea Forestierilor: Modificarea Codului Silvic prin Legea 175/2017 a condus la blocaje!

Modificarea Codului Silvic prin Legea 175/2017 a condus la blocaje sistemice:

  • Scăderea cu până la 40% a volumului de masă lemnoasă disponibilă pentru încălzirea gospodăriilor
  • Creșterea prețului lemnului de foc cu cel puțin 25%
  • Amplificarea blocajului de pe piața lemnului
  • Deteriorarea stării pădurilor din România din cauza degradării lemnului din produse accidentale și a infectării arboretelor tinere

Fordaq – Comunitatea Forestierilor a analizat, pe baza informațiilor publice, impactul aplicării art. 59 modificat din Codul Silvic asupra activității RNP – Romsilva, a volumului de lemn exploatat și a capacității industriei de a asigura necesarul de lemn de foc pentru populație. Printre cele mai pregnante concluzii menționăm:

  • Volumul de lemn exploatat pentru aprovizionarea populației cu lemn de foc va scădea cu două milioane mc în 2018
  • Resursa existentă în piață pentru aprovizionarea gospodăriilor cu lemn de foc se va diminua
  • Blocajul deja existent pe piața lemnului se va amplifica

Între anii 2015 – 2017 Romsilva și agenții economici au valorificat un volum maxim de cinci milioane mc lemn de foc pentru aprovizionarea populației, conform datelor din SUMAL. O scădere a acestui volum de -40% (2 mil. Mc) va avea efecte dramatice pentru gospodăriile românești.

În prima jumătate a anului 2018 din totalul de masă lemnoasă exploatată de către Romsilva (550 000 mc) și de către agenții economici prin prestații (330 000 mc) aproximativ 32% (275 000 mc) se află pe stoc alături de alți 177 000 mc masă lemnoasă rămasă din anul 2017.

Practic, volumul  exploatat nu ajunge la populație, acesta rămânând pe drumuri forestiere, la distanțe mari de localități, iar mecanismul instituit de Codul  Silvic  prin art. 59.  alin 5 (2): depunerea de cereri la Primării și repartiții de lemn de foc, centralizare la Prefecturi și transmiterea cererilor la Romsilva, se dovedește complet utopic.

Cererile  de lemn de foc  sunt la câmpie, deficitul este la câmpie, iar lemnul de foc putrezește  pe drumuri  forestiere în munți!

Stocurile de masă lemnoasă nevalorificată, precum și nerealizarea programelor de recoltare afectează și rezultatele financiare ale Romsilva: cheltuielile au crescut cu 20% față de anul trecut, iar profitul a scăzut cu aproximativ 50%. În condițiile în care un volum de masă lemnoasă de 2 milioane mc va rămâne nevalorificat – acest volum se va regăsi în diminuarea încasărilor cu minim 80 000 000 euro (considerând un preț minim de valorificare de 40 euro/mc), în  condițiile în care profitul Romsilva din 2017 a fost de 55 000 000 euro. Astfel, Romsilva va intra într-o criză de lichidități și este foarte posibil să înregistreze pierderi financiare la bilanțul anului 2018.

Pentru populație, efectele sunt reducerea cu până la 40% a volumului de lemn de foc disponibil și prețuri majorate cu cel puțin 25%, în condițiile în care prețul lemnului de foc este deja excesiv de mare raportat la puterea de cumpărare a populației.

În același timp, Romsilva înregistrează un volum foarte mare de doborâturi și rupturi de vânt, cu un total cumulat estimat la 1,4 milioane mc pentru anul 2018. Acesta se încadrează în categoria produselor accidentale, volum care trebuie în cea mai mare parte exploatat în regie proprie sau prin prestații de exploatare,  în aplicarea art. 59. alin (1) din Codul  Silvic. Cea mai mare parte a acestui volum se va regăsi  între cele 2 milioane mc de lemn neexploatat, care se va degrada și va deteriora, de asemenea, starea de sănătate a pădurilor.

Din punct de vedere silvicultural, consecințele sunt neefectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere, degradarea lemnului din produse accidentale, apariția și extinderea bolilor și a atacurilor dăunătorilor. Aceste blocaje în valorificarea masei lemnoase și în efectuarea lucrărilor de îngrijire duc la stocuri de lemn pe drumurile forestiere care devin surse de focare și de infestare pentru arboretele din jur, în special cu Ipidae – gândacii  de scoarță ai rășinoaselor.

Concluzia este clară: modificarea Codului Silvic prin Legea 175/2017 a condus la blocaje sistemice în valorificarea masei lemnoase, estimându-se în 2018 o scădere a volumului de masă lemnoasă, destinat aprovizionării populației cu lemn de foc, de 2 milioane mc, reprezentând -40% din oferta totală de lemn de foc pentru încălzirea gospodăriilor. Concomitent, volumul exploatat și lemnul rezultat din doborături de vânt și zăpadă putrezesc în stocuri pe drumuri forestiere. Nevalorificarea masei lemnoase blochează, de asemenea, și activitatea financiară a Romsilva.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva atrage atenția, prin acest comunicat,  că este nevoie de o modificare urgentă a Codului Silvic, în sesiunea parlamentară actuală, în sensul renunțării la obligativitatea efectuării lucrărilor silvice doar prin forțe proprii sau prin prestări silvice, măsură care ar putea preîntâmpina consecințele mai sus amintite asupra populației, a pieței lemnului și a stării de sănătate a pădurilor proprietate publică a statului, administrate de Regie.

Comunitatea  Forestierilor- Fordaq  și organizațiile  din sectorul forestier au prevenit încă din faza de dezbatere  a acestor  modificări  ale  Codului  Silvic că acestea vor fi efectele.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,14 milioane de hectare de pădure proprietate publică a statului, adică 48% din totalul fondului forestier național.

Share Page

Close