facebook
ACTUALITATE

Ministerul Educatiei interzice oficial elevilor sa mai intre cu telefoanele mobile la clasa

Noul regulament de organizare a şcolilor, care a fost modificat de către ministrul Educaţiei, Liviu Pop, îi obligă pe elevi ca la începutul orei să îşi depoziteze telefoanele mobile în locul special amenajat în clasă. Totodată, elevii nu vor mai fi obligaţi să facă de serviciu pe şcoală sau să poarte uniforma unităţii de învăţământ.

Noul regulement prevede că pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate în sala de clasă:

“În timpul orelor de curs este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs numai cu acordul cadrului didactic în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ”.

De asemenea, este interzis serviciul elevilor pe şcoală, dar şi sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ, informează digi24.ro

Noul regulament mai prevede că notele nu pot fi folosite ca mijloc de coerciţie: “Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale”.

Preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Constantin Alexandru Manda, a declarat miercuri că principala nemulţumire a organizaţiilor de elevi este că nu a existat o consultare cu toţi factorii interesaţi, nefiind respectată transparenţa decizională.

“Nemulţumirea noastră, a organizaţiilor de elevi, constă în faptul că nu s-a respectat în cadrul adoptării ROFUIP procedura de transparenţă decizională prevăzută şi de legea 52/2003. Practic, nu a existat o consultare publică cu toţi factorii interesaţi. Ministerul Educaţiei ar fi fost obligat să publice pe site anunţul de modificare împreună cu textul proiectului astfel încât orice persoană interesată, în termen de 10 zile să formuleze sugestii.

A existat o discuţie la minister în care au fost invitate organizaţiile de elevi, de părinţi şi cadre didactice, doar că o discuţie cu organizaţiile reprezentative nu înseamnă o consultare publică şi respectarea transparenţei decizionale”, a afirmat Constantin Alexandru Manda.

Share Page

Close