Un medic rezident polonez, indife­rent de specialitate, câştigă 2.200 de zloţi, echi­valentul a 2.300 de lei, iar ultimele creş­teri sala­ria­le în acest sector au fost în anul 2008, a spus Karol Zbronski, un me­dic rezi­dent din depar­tamentul de car­dio­lo­gie al spita­lu­lui Banacha, una din­tre ce­le mai mari unităţi spi­ta­liceşti publice din Varşovia, anunta zf.ro.

Salariul mediu brut din Polonia a fost în 2016 de 4.047 zloţi, echivalentul a circa 4.200 de lei, pe când în România a fost de 3.000 de lei.

Prin comparaţie, un me­dic rezi­dent român din Spi­talul Universitar a ajuns să câştige în medie 3.100 de lei net, cu 50% mai mult de­cât în 2015, potrivit cal­cu­lelor ZF pe baza cifrelor ofe­rite de repre­zen­tan­ţii spitalului, după ce în ultimii trei ani s-au luat măsuri pentru a creşte ve­niturile din sistemul sanitar românesc.

Problemele cu care se confruntă me­dicii rezidenţi din Polonia sunt si­milare cu obstacolele întâlnite de me­dicii români, printre care se numără sala­riile mici, orele de muncă supli­men­tare şi timpul scurt pentru pregă­tire, con­form medicilor din Varşovia, con­sul­taţi de Ziarul Financiar în timpul unei vi­zite de docu­men­tare organizată de Am­basada Poloniei la Bucureşti.

Salariile mici, una din­tre cele mai mari pro­vocări ale medicilor po­lonezi, îi obligă pe aceş­tia să lucreze în mai multe locuri pentru a se susţine.

Citeste continuarea pe zf.ro.

Transparenta face diferenta