Acasă Economie Jurnalul National a intrat in faliment! Incet, incet, presa din Romania trage...

Jurnalul National a intrat in faliment! Incet, incet, presa din Romania trage obloanele!

42

Unul dintre cele mai vechi ziare din România, Jurnalul Național, fondat în anul 1993, a intrat în faliment. Decizia a fost emisă de Tribunalul București care ”dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului”. 

Aflat în insolvență din anul 2012, cotidianul care aparține trustului Intact, a fost declarat falimentar de către Tribunalul București.

Redăm în continuare minuta Tribunalului București, care consfințește intrarea în faliment a Jurnalului Național:

”Solutia pe scurt: Aprobă raportul întocmit de administratorul judiciar ZRP INSOLVENCY SPRL. În temeiul art. 145 (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 1, bulevardul Ficusului, nr. 44A, corp B, etaj 4, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6989/2010 şi având CUI: 27201863. În temeiul art. 145 alin 2 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la art. 146 alin. (3) din lege, în vederea întocmirii tabelului suplimentar – 11.01.2018; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la art. 146 alin. (3) din lege, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al acestora – 08.02.2018; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor – 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 08.03.2018. Desemneaza lichidator judiciar provizoriu pe practicianul in insolventa ZRP INSOLVENCY SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o remuneraţie de 2.500 lei din averea debitorului. Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 146 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145 alin 2 lit. e), debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 08.03.2018. Respinge ca ramasa fara obiect cererea de trecere a debitoarei la procedura falimentului, formulata de creditorii Mogos Adrian, Petru Zoltan, Stancu Gheorghe, Trancă Florin si Mitu Ilie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.11.2017”, arată instanța.

Sursa: stiripesurse.ro

ABONEAZA-TE LA NEWTV! Corect, Independent, Curajos