Acasă Stirea zilei Mecanism de supraveghere unic pentru bancile din zona euro. Ce propune CE?

Mecanism de supraveghere unic pentru bancile din zona euro. Ce propune CE?

29

Comisia Europeană şi-a prezentat miercuri propunerile cu privire la crearea unui mecanism de supraveghere unic (MSU) pentru băncile din zona euro în vederea consolidării uniunii economice şi monetare (UEM).

În cadrul acestui nou mecanism unic, răspunderea finală în ceea ce priveşte sarcinile specifice de supraveghere legate de stabilitatea financiară a tuturor băncilor din zona euro îi va reveni Băncii Centrale Europene (BCE), informează un comunicat de presă publicat pe site-ul Comisiei Europene.

Autorităţile naţionale de supraveghere vor avea în continuare un rol important în activităţile cotidiene de supraveghere şi în pregătirea şi punerea în aplicare a deciziilor BCE.

Comisia propune ca Autoritatea bancară europeană (ABE) să elaboreze un set unic de instrucţiuni în materie de supraveghere, cu scopul de a păstra integritatea pieţei unice şi de a asigura coerenţa supravegherii bancare pentru toate cele 27 de state membre.

Comisia îndeamnă Consiliul şi Parlamentul European să adopte propunerile de regulamente prezentate astăzi până la sfârşitul anului 2012, împreună cu celelalte trei elemente componente ale „uniunii bancare”: cadrul de reglementare unic reprezentat de cerinţele de capital, schemele armonizate de protecţie a depozitelor şi cadrul european unic pentru redresare şi rezoluţie.

„Comisia a prezentat astăzi propuneri cu privire la un mecanism de supraveghere unic la nivel european, un pas crucial către crearea unei uniuni bancare. Acest nou sistem, al cărui nucleu este Banca Centrală Europeană şi la care participă şi autorităţile naţionale de supraveghere, va reinstaura încrederea în supravegherea tuturor băncilor din zona euro. Parlamentul European va juca un rol primordial în exercitarea controlului democratic. Instaurarea acestei entităţi europene de supraveghere înainte de începutul anului următor trebuie să fie pentru noi o prioritate absolută. În acest mod vom facilita şi eventualele decizii de utilizare a mecanismelor europene de recapitalizare a băncilor”, a declarat preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso în legătură cu acest subiect.

Pachetul de măsuri propus astăzi cuprinde:

Un regulament prin care se conferă competenţe importante Băncii Centrale Europene în vederea supravegherii tuturor băncilor din zona euro, cu un mecanism la care ţările din afara zonei euro pot să adere în mod voluntar.

Un regulament care aliniază actualul regulament privind ABE la noua configuraţie pentru supravegherea bancară, cu scopul de a garanta că procesul de luare a deciziilor în cadrul ABE rămâne unul echilibrat şi că ABE continuă să vegheze la menţinerea integrităţii pe piaţa unică.

O comunicare în care se prezintă viziunea generală a Comisiei cu privire la uniunea bancară şi se face referire la cadrul de reglementare unic, la mecanismul de supraveghere unic şi la etapele ulterioare pe parcursul cărora se preconizează şi crearea unui mecanism unic pentru rezoluţia băncilor.

Anumite atribuţii în materie de supraveghere vor fi transferate la nivel european în zona euro, în special cele care sunt esenţiale pentru menţinerea stabilităţii financiare şi pentru detectarea riscurilor cu care se confruntă băncile în ceea ce priveşte viabilitatea. În răspunderea BCE vor intra sarcini ca autorizarea instituţiilor de credit, asigurarea respectării cerinţelor referitoare la capital, gradul de îndatorare şi lichiditate şi supravegherea conglomeratelor financiare. BCE va putea lua măsuri de intervenţie rapidă în cazul în care băncile încalcă sau riscă să încalce cerinţele obligatorii de capital, solicitând băncilor să întreprindă acţiuni de corecţie.

BCE va colabora cu ABE în cadrul sistemului european de supraveghere financiară. Rolul ABE va fi asemănător cu cel actual: instituţia va continua să dezvolte cadrul de reglementare unic aplicabil tuturor celor 27 de state membre şi să ia măsurile necesare pentru a garanta că practicile în materie de supraveghere sunt coerente în întreaga Uniune.

Pentru băncile transfrontaliere care funcţionează atât în interiorul, cât şi în afara statelor membre participante la Mecanismul de supraveghere unic, procedurile existente de coordonare între autorităţile de supraveghere din ţara de origine şi din ţara gazdă vor fi menţinute în forma actuală. În condiţiile în care BCE preia atribuţii de supraveghere, ea va îndeplini funcţia de autoritate de origine şi de autoritate-gazdă pentru toate statele membre participante.

Comisia propune ca Mecanismul de supraveghere unic să fie instituit până la data de 1 ianuarie 2013. Pentru a permite o tranziţie uşoară către noul mecanism, se prevede introducerea sa în mod progresiv. Într-o primă etapă, începând cu 1 ianuarie 2013, BCE va putea lua decizia de a-şi asuma întreaga răspundere a supravegherii oricărei instituţii de credit, în mod special a celor care au primit sau au solicitat fonduri publice. De la 1 iulie 2013, toate băncile cu importanţă sistemică majoră vor face obiectul supravegherii de către BCE. Etapa de introducere progresivă a mecanismului se va finaliza până la 1 ianuarie 2014, dată la care toate băncile vor intra sub incidenţa acestuia.

 

ABONEAZA-TE LA NEWTV! Corect, Independent, Curajos