Statul roman incepe returnarea TAXEI AUTO FARA PROCES! Vezi ce trebuie sa faci!

Persoanele care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule pot solicita restituirea acesteia pe cale administrativă, printr-o cerere la ANAF, fără a mai fi nevoie de o acţiune în instanţă, şi inclusiv cei care au procese pe rol pot renunţa la ele pentru a recupera banii pe cale administrativă.

Ordinul a intrat în vigoare pe 2 martie 2016, potrivit realitatea.net.

  • Cererile se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare, prin decizie care se comunică persoanei interesate în maximum 10 zile de la emitere.
  • Împotriva deciziei organului fiscal, precum şi în cazul în care cererea nu a fost soluţionată în termenul legal, persoana interesată poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care decizia trebuia comunicată.
  • Contestaţia se soluţionează în 45 de zile de la înregistrare.
  • Dacă nici în acest termen solicitarea de restituire a taxei nu este soluţionată sau persoana interesată contestă în continuare decizia organului fiscal, persoana interesată poate face plângere la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Sumele se restituie pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Vor putea sa ceara restituirea doar proprietarii care au achitat taxa auto inainte de intrarea in vigoare a timbrului de mediu. Concret, este vorba de perioada 2007 – martie 2013.