Liviu Dragnea a primit oficial motivarea în dosarul Referendumului, în care a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.  Documentul are peste 300 de pagini, în condițiile în care, pe lângă Liviu Dragnea, au mai fost judecate alte circa 70 de persoane.

STIRIPESURSE.RO a facut publice mesajele pe care Liviu Dragnea le-a dat și pentru care a fost condamant.

”Prin rechizitoriu s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

1. Cu privire la infracţiunea de folosire de către Dragnea Liviu Nicolae a influenţei ori a autorităţii sale în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art.13 din Legea nr.78/2000.

Conform rechizitoriului, prin Hotărârea Parlamentului României nr.33/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.457/06.07.2012, în temeiul art.95 şi art.146 lit.g din Constituţia României, s-a dispus suspendarea din funcţie a Preşedintelui României, iar prin Hotărârea Parlamentului României nr.34/2012 (publicată în acelaşi Monitor Oficial) s-a stabilit ca cetăţenii României să fie chemaţi să îşi exprime voinţa prin vot, în cadrul unui referendum naţional pentru demiterea Preşedintelui României, ce urma să se desfăşoare în data de 29.07.2012. Acelaşi act normativ prevedea că cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se pronunţe prin „Da” sau „Nu” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu demiterea preşedintelui României, dl. Traian Băsescu?”; de asemenea, s-a stabilit că, faţă de data fixată pentru desfăşurarea referendumului, campania electorală urma să se încheie la 28.07.2012, ora 700.

Prin Hotărârile nr.682 – 688/2012, Guvernul României a reglementat în mod amănunţit detaliile tehnice referitoare la desfăşurarea referendumului naţional.

Totodată, Curtea Constituţională, prin Hotărârea nr.1 din 09.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr.467/10.07.2012), a constatat că procedura privind suspendarea din funcţia de Preşedinte al României a domnului Traian Băsescu a fost respectată, existând concomitent împrejurările care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de preşedinte al României, iar prin Decizia nr.731 din 10.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 478/12.07.2012), aceeași instanță a stabilit că Legea pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului este constituţională, în măsura în care asigură participarea la referendum a cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Din coroborarea textului art.10 din Legea nr.3/2000 (care prevede: „Demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă, în urma desfăşurării referendumului, propunerea a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate”) cu decizia Curţii Constituţionale anterior menţionată a rezultat că pentru aprobarea demiterii Preşedintelui României este necesar să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) la referendum să participe cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente;

b) propunerea de demitere a Preşedintelui României să întrunească majoritatea voturilor valabil exprimate.

Ministerul Public a reţinut că unul dintre indiciile iniţiale de fraudare a votului a constat în existenţa unor procentaje ridicate de prezenţă a electoratului la vot în unele judeţe, în raport cu media naţională şi cu prezenţa la consultările similare organizate în anii anteriori: judeţul Olt (prezenţa la vot 74,7%), judeţul Teleorman (70,1%), judeţul Gorj (54,3%). Comparativ, media de prezenţă la vot la nivelul întregii ţări a fost de 46,24%, iar la referendumul organizat în cursul anului 2009 prezenţa la vot în judeţul Olt a fost de 55,2%, iar în judeţul Teleorman de 54,4%.

În acest sens, prin actul rezolutiv din 03.08.2012 s-a început urmărirea penală faţă de A.N. (autor neidentificat) pentru săvârșirea infracţiunilor prevăzute de art.13 din Legea nr.78/2000 (cu modificările şi completările ulterioare) şi art.55 alin.1 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

Prin rezoluţia de începere a urmăririi penale s-a reţinut că inculpatul Dragnea Liviu Nicolae a coordonat un mecanism complex, în care a implicat mai multe persoane asupra cărora avea influenţă în virtutea funcţiei pe care o deţinea, în scopul fraudării rezultatelor privind participarea la vot.

Elementele esenţiale ale acestui mecanism au fost considerate a fi:

– un sistem informatic complex, constând dintr-o componentă ce permitea schimburile de mesaje tip SMS, în timp real, între mii de utilizatori şi o componentă constând într-o aplicaţie internet, ce permitea unui număr restrâns de persoane să obţină în timp real informaţii, precum şi să introducă manual astfel de date. Scopurile esenţiale ale sistemului informatic erau comunicarea în fiecare oră a prezenţei la vot a cetăţenilor, ceea ce permitea identificarea secţiilor de vot cu o prezenţă slabă la urne, transmiterea de mesaje coordonatorilor şi/sau membrilor secţiilor de votare, în vederea luării de măsuri pentru creşterea artificială a numărului de votanţi şi obţinerea de informaţii precise, în timpul procesului de votare, despre modul cum s-a votat în fiecare secţie;

– o reţea alcătuită din coordonatorii judeţeni şi locali ai PSD şi persoane care comunicau în sistemul informatic descris anterior informaţii despre prezenţa la urne, precum şi despre modul cum s-a votat şi care recepţionau mesaje de la coordonatorul campaniei electorale.

Conform rechizitoriului, inculpatul Dragnea Liviu Nicolae şi-a folosit influenţa şi autoritatea provenind din funcţia de conducere deţinută în cadrul PSD asupra persoanelor implicate în mecanismul descris anterior, în scopul obţinerii de către Uniunea Social Liberală (USL) a unui folos nepatrimonial necuvenit, constând în validarea rezultatelor referendumului prin folosirea de mijloace nelegale.

S-a susţinut că inculpatul Dragnea Liviu Nicolae a emis două adrese destinate organizaţiilor judeţene ale PSD, respectiv preşedinţilor şi directorilor de campanie ale acestora, precum şi primarilor PSD din ţară, prin care, pentru creşterea participării la vot a alegătorilor, se ordona luarea unor măsuri incriminate în Legea nr.3/2000 (promisiuni de foloase materiale în scopul de a determina alegătorii să voteze) şi, totodată, se solicita să se propună prefecţilor înființarea de secţii de votare în staţiunile turistice, deşi acestea nu reprezintă unităţi administrativ – teritoriale.

Actul de sesizare a mai descris o serie de acţiuni, în sensul că inculpatul Dragnea Liviu Nicolae ar fi influenţat, în diverse moduri, autorităţile publice centrale, judeţene şi locale, precum şi activiştii aflaţi sub controlul politic al USL şi, implicit, în sfera sa de influenţă, însă cu privire la aceste fapte s-au dispus soluţii de neîncepere a urmăririi penale de către Direcţia Naţională Anticorupţie.

Astfel, la fila 402 din rechizitoriu, procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului Dragnea Liviu Nicolae în ceea ce privește acuzaţiile de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, instigare la violarea prin orice mijloace a secretului votului, prevăzută de art.25 Cod penal raportat la art.53 alin.1 din Legea nr.3/2000 și instigare la promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase în scopul de a determina alegătorul să voteze în cadrul referendumului, prevăzută de art.25 Cod penal raportat la art.54 alin.1 din Legea nr.3/2000, apreciind că faptele nu există,.

Ca atare, prin rechizitoriul nr.280/P/2012 s-a apreciat că vinovăţia inculpatului Dragnea Liviu Nicolae este dovedită numai sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art.13 din Legea nr.78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, Parchetul menţinând doar acuzaţia privind folosirea influenţei prin emiterea a două adrese destinate organizaţiilor judeţene ale PSD, respectiv preşedinţilor şi directorilor de campanie ale acestora, precum şi primarilor PSD din ţară, folosirea unui sistem informatic pentru comunicarea prezenţei şi felului votului alegătorilor, precum şi transmiterea de mesaje, conţinând ordine sau recomandări către coordonatorii şi/sau membrii secţiilor de votare şi altor persoane, în vederea luării de măsuri pentru creşterea artificială a numărului de votanţi..

În acest send, rechizitoriul a reținut că prin decizia Biroului Permanent al Partidului Social Democrat (PSD), inculpatul Dragnea Liviu Nicolae a fost desemnat drept coordonator al campaniei privind demiterea Preşedintelui României. În anul 2008, inculpatul ocupase funcţia de coordonator al campaniei PSD pentru alegerile parlamentare, iar în urma alegerilor din 9 decembrie 2012 a obţinut un mandat de deputat în Parlamentul României, în colegiul 3 din Teleorman, fiind ales pe listele USL.

La momentul organizării şi desfăşurării referendumului, inculpatul Dragnea Liviu Nicolae îndeplinea funcţia publică de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, dar şi pe aceea de preşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, începând cu anul 2004, fiind, conform actului de acuzare, o persoană care deţinea autoritate şi influenţă în cadrul PSD.

Rechizitoriul susţine că inculpatul Dragnea Liviu Nicolae şi-a folosit autoritatea şi influenţa în scopul obţinerii pentru USL a unui folos nepatrimonial necuvenit, constând în asigurarea, prin mijloace ilicite, a unei prezenţe a alegătorilor la votul din cadrul referendumului de 50%+1, condiţie formală care ar fi permis validarea referendumului de către Curtea Constituţională.

S-a precizat că, deoarece cercetările sociologice efectuate indicau o intenţie de vot care nu garanta validarea referendumului, inculpatul a cerut persoanelor aflate în sfera sa de influenţă şi autoritate să săvârşească o serie de acte interzise de lege cu scopul de a creşte artificial participarea alegătorilor la procesul electoral.

În concret, sub un prim aspect, în sarcina inculpatului Dragnea Liviu Nicolae s-a reţinut că, în calitate de secretar general al PSD, a emis adresele nr.683/SG/12.07.2012 şi 687/SG/13.07.2012, destinate organizaţiilor judeţene ale partidului şi, respectiv, preşedinţilor şi directorilor de campanie ale acestora, dar şi primarilor PSD din ţară, adrese prin care, pentru obţinerea participării la vot a alegătorilor în proporţie de 60%, s-a solicitat luarea unor măsuri incriminate de Legea nr.3/2000 (promisiuni de foloase materiale în scopul de a determina alegătorii să voteze) şi, de asemenea, s-a solicitat să se propună prefecţilor înfiinţarea de secţii de votare în staţiunile turistice, deşi acestea nu reprezintă unităţi administrativ-teritoriale.

Rechizitoriul reţine că cele două adrese reprezintă, în mod vădit, acte de folosire a autorităţii inculpatului, în scopul de a determina persoanele implicate în mecanismul pe care îl coordona (coordonatori judeţeni de campanie, primari PSD, consilieri judeţeni, consilieri locali PSD, militanţi PSD) să folosească mijloace interzise de lege pentru a aduce alegătorii la vot, în vederea obţinerii într-un mod necuvenit a folosului urmărit.

S-a arătat că posibilitatea de a participa la tombole cu premii sau accesul gratuit la evenimente care presupun în mod obişnuit plata unei taxe, condiţionate de dovada participării la vot, constituie foloase materiale de natura celor interzise în mod expres de art.54 din Legea nr.3/2000, cu ajutorul cărora se urmărea atingerea obiectivului politic al formaţiunii din care face parte inculpatul.

Conform rechizitoriului, utilizarea de către inculpat a unor „mijloace legale” nu este de natură să înlăture caracterul ilicit al demersului, în condiţiile în care Legea nr.3/2000 interzice în mod expres promisiunea oricăror foloase materiale în scopul de a determina alegătorii să voteze, astfel încât tipurile de activităţi la care face referire inculpatul sunt întotdeauna nelegale.

S-a precizat că, urmare conştientizării de către inculpat a faptului că demersul său, ajuns la cunoştinţa opiniei publice, era de natură să atragă eventuale consecinţe penale, acesta a emis adresa nr.688/SG/14.07.2012, prin care a solicitat să se anuleze orice acţiune privind organizarea de tombole sau concursuri pentru stimularea participării la vot a alegătorilor.

În opinia procurorului, emiterea acestei adrese nu a fost de natură a înlătura caracterul penal al faptelor, având în vedere că activitatea de folosire a influenţei se consumase, iar urmarea prevăzută în conţinutul infracţiunii se produsese. S-a remarcat şi că noua comunicare se referea exclusiv la organizarea tombolelor, nu şi la celelalte tipuri de foloase care urmau să fie oferite pentru a determina participarea alegătorilor la vot.

Potrivit acuzării, în perioada care a urmat, inculpatul Dragnea Liviu Nicolae a continuat activitatea de folosire a influenţei şi autorităţii asupra persoanelor pe care le coordona, pentru a obţine creşterea numărului de participanţi la vot prin folosirea de mijloace nelegale.

În acest sens, s-a arătat că a fost conceput un sistem informatic complex, cu ajutorul martorului Ciubotariu Dan Ionuţ, salariat al PSD în funcţia de web-designer, sistem constând dintr-o componentă IT – ce permitea schimburile de mesaje tip SMS în timp real între mii de utilizatori, prin apelarea numărului telefonic dedicat 1855 ori prin recepţionarea de mesaje de la acest număr -, dar şi dintr-o altă componentă, anume o aplicaţie internet ce dădea posibilitatea unui număr restrâns de persoane (aşa-numiţii „coordonatori judeţeni” sau „coordonatori”) să obţină în timp real informaţii despre numărul de votanţi şi modul cum s-a votat în toate secţiile de votare şi să introducă manual astfel de date pe portalul: referendum1.psd / referendum5.psd.ro. Accesul la sistemul IT era permis coordonatorilor doar pe bază de nume de utilizator şi parolă, primite anterior prin canalul de comunicaţii SMS grupat în jurul numărului telefonic 1855, iar pentru membrii secţiilor de votare şi alte persoane, acest acces era posibil prin obţinerea autorizării din partea utilizatorilor.

Transparenta face diferenta