Acasă Economie Curtea de Conturi confirma JAFUL PSD: Guvernul Dancila a dat 73% din...

Curtea de Conturi confirma JAFUL PSD: Guvernul Dancila a dat 73% din fondul de rezervă al țării baronilor!

55609

Curtea de Conturi semnalează în raportul de control pe 2019 că fostul Guvern Viorica Dăncilă a continuat practica alocării Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prin derogări de la legea finanțelor publice. Concluzia Curții de Conturi este că s-a ignorat esența modului de funcționare a rezervei financiare pentru urgențe.

„Referitor la modul de constituire și utilizare a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului (FRB), în anul 2019 s-a constatat că suma utilizată în anul 2019 a fost de 5.547,89 milioane lei – cea mai mare din ultimii zece ani (după ce suma utilizată în 2018, de 3.121,84 milioane lei a fost, la rândul ei, cea mai mare din aceeași perioadă de timp). De asemenea, s-a constatat că prevederile bugetare inițiale ale Fondului de rezervă bugetară (FRB) au fost majorate de 58,34 de ori pe parcursul exercițiului bugetar, respectiv de la prevederile inițiale în sumă de 99.000 mii lei, prevederile finale au ajuns la 5.776.014 mii lei. Aceste majorări au fost efectuate atât pe baza rectificării bugetare, cât și pe baza renunțărilor ordonatorilor principali de credite la creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale (potrivit art. 54 din Legea nr. 500/2002), precum și din sumele neutilizate din fondurile alocate din FRB prin hotărâri ale Guvernului.

Referitor la modul de repartizare a fondurilor la dispoziția Guvernului, s-a constatat continuarea practicii alocării Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prin derogări de la prevederile art. 30 din Legea nr. 500/2002, această modalitate de alocare reprezentând 73,5% (4.079,78 milioane lei) din totalul sumelor alocate din FRB în anul 2019. Această pondere ridicată a alocărilor prin derogare conduce la concluzia că, practic, este ignorată esența modului de funcționare a FRB, aceea de a fi o resursă de rezervă reală, folosită exclusiv în cazul perioadelor dificile, doar în ultimă instanță și numai în condițiile în care au fost epuizate toate celelalte căi de finanțare ale unui/unei program/obiectiv/acțiuni.

Recomandare

Cu ocazia exercitării atribuțiilor sale de avizare a hotărârilor de guvern, Ministerul Finanțelor Publice va efectua demersuri pentru diminuarea/eliminarea practicii derogărilor de la regulile alocării de resurse din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzute de art. 30 alin. (2) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Prin aceste demersuri se va urmări asigurarea de fonduri doar pentru cheltuielile pentru care se justifică caracterul urgent sau neprevăzut apărut în timpul exercițiului bugetar, la care este necesară finanțarea imediată și pentru care fondurile existente în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt insuficiente în raport cu destinația acestora, din motive independente de voința ordonatorilor de credite”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Ce prevede Legea Finanțelor Publice

Articolul 30

(1) În bugetul de stat se includ Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului și Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului.

(2) Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale Guvernului, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar*).

ABONEAZA-TE LA NEWTV! Corect, Independent, Curajos