Acasă Tutorialul Zilei Acordarea ajutorului de inmormantare de catre angajator

Acordarea ajutorului de inmormantare de catre angajator

241

Ajutorul de inmormantare, in situatiile in care este platit din fondurile angajatorului, potrivit dispozitiilor art. 51 lit. d) din Contractul colectiv de munca,  in afara de ajutoarele ce sunt prevazute de lege, la care au dreptul salariatii, acestia vor beneficia si de un salariu mediu pe unitate platit de aceasta la decesul unei rude de gradul I, a sotului sau sotiei, daca acestea sunt aflate in intretinerea salariatului. 

Ajutorul de inmormantare ce este platit din bugetul asigurarilor sociale de stat este unul singur, in timp ce, in cazul ajutorului de inmormantare ce este platit din fondurile angajatorului se acorda pentru fiecare contract individual de munca incheiat (daca , de exemplu, angajatul are doua locuri de munca cu contract).
In ceea ce priveste ajutorul de inmormantare platit din bugetul asigurarilor sociale de stat, conform prevederilor din art. 127 ,  Legea nr. 19/2000 cu privire la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana asigurata sau pensionarul vor beneficia de ajutor de deces in caz de deces al unui membru de familie ce se afla in intretinerea sa si care nu are drept propriu de asigurari sociale.

Servicii utile aici: https://www.funerare-ieftine.ro/

Este considerat membru de familie, conform legii: 

a) sotul/sotia;
b) copiii proprii, copiii aflati in plasament familial sau incredintati spre crestere/educare familiei, copiii adoptati, in varsta de pana la 18 ani sau, daca sunt studenti pana la terminarea studiilor, fara sa depaseasca varsta de 26 de ani, precum si copiii inapti care si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor 18 – 26 ani;
c) atat parintii cat si bunicii oricaruia dintre soti.

Norma de aplicare privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, privind acordarea ajutorului de deces se aplica in cazul decesului pensionarului, asiguratului sau al membrului familiei care nu are un drept propriu de asigurari sociale si este in intretinerea titularului la momentul decesului.
Astfel, in cazul in care un angajat cu norma intreaga si cu contract de munca sau care lucreaza in doua locuri diferite, la ambele avand contract de munca, care se afla in situatia unui deces al mamei, va beneficia de ajutor de deces din partea angajatorului numai daca mama acestuia se afla in intretinerea sa si, totodata, nu avea un drept propriu de asigurari sociale.
Faptul ca membrul de familie s-a aflat in intretinerea asiguratului sau a pensionarului trebuie dovedit prin se face prin declaratie pe propria raspundere.

Ajutorul de deces se acorda pe baza urmatoarelor acte:

a) cerere-tip prin prisma careia se solicita drepturile de asigurari sociale;
b) certificat de deces (original si copie);
c) actul de identitate al solicitantului;
d) documente de stare civila ale solicitantului, din care sa reiese gradul de rudenie cu persoana decedata, sau, actul care atesta calitatea de mostenitor, curator sau tutore, daca este cazul;
e) actele doveditoare ca s-au suportat cheltuielile survenite in urma decesului;
f) certificatul de incadrare ca persoane cu handicap sau actul medical din care reiese boala care l-a facut inapt de munca pe individ si data ivirii acesteia.

Dupa efectuarea platii ajutorului de deces, angajatorul are obligatia de a inscrie pe certificatul de deces original, pe verso, mentiunea „achitat”, urmata de data, semnatura si stampila.
Exista si cazuri in care exista contract colectiv de munca incheiat la nivel de unitate ce prevede acordarea ajutorului de deces in cuantum mai mare de un salariu mediu pe unitate. In astfel de situatii se va acorda ajutorul de deces stabilit in contractul colectiv respectiv.

Detalii: https://funerare-rainbow-dorobantu.ro/

ABONEAZA-TE LA NEWTV! Corect, Independent, Curajos