Care este CEL MAI VANDUT PRODUS ROMANESC in magazinele IKEA? Nu te astepti la asta!

6

România este una dintre țările importante de furnizare pentru magazinele Ikea din întreaga lume, în ele ajungând peste 150 de produse made in România.

Potrivit datelor fur­nizate de gi­gan­tul sue­dez, IKEA cum­pără mo­bi­lă şi de­co­raţiuni de la circa 20 de pro­du­că­tori locali, va­loa­rea totală a pro­duselor achi­ziţionate în anul financiar sep­tem­brie 2014 – august 2015 fiind de 489 mil. euro, adică puţin peste 3% din tot ce cumpără IKEA la nivel global.

Cu această valoare Ro­mâ­nia s-a po­ziţio­nat pe locul 8 în to­pul celor mai impor­tante ţări furni­zoa­re pentru re­tai­lerul suedez. Ţările afla­te în top trei pentru producţia IKEA sunt China cu 25%, Polonia cu 19% şi Italia cu 8%, anunță zf.ro

„Cel mai de succes produs fabri­cat în România a fost o cană vândută cu 5 euro produsă de Apu­lum din Alba Iulia. Am început aproa­pe de la zero cu familia care a pus bazele Apu­lum, iar în pre­zent compania es­te una din­tre cele mai automatizate şi com­peti­ti­ve la nivel glo­bal.“

O poveste reuşită este şi cola­bo­ra­rea cu pro­du­cătorul de mobilă Aramis Invest din Baia Mare, deşi a început cu stângul, fiind la un pas de eşec.