Acasă Stirea zilei Incepe goana dupa o camera de camin.De cate locuri dispun facultatile?

Incepe goana dupa o camera de camin.De cate locuri dispun facultatile?

33

Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia studenţilor un număr de 5.354 de locuri, pentru anul universitar 2012-2013, în căminele proprii, distribuţia acestora urmând sa se faca de către facultăţi cu respectarea principiului proporţionalităţii în funcţie de numărul de studenţi înscrişi finanţaţi de la buget.

Institutia de invatamant a anuntat ca toate cazările pentru anul universitar 2012-2013 se vor face în intervalul 27 septembrie – 5 octombrie.

Conform Metodologiei, repartizarea locurilor în cămine se face proporţional cu numărul studenţilor din toţi anii de studiu (începând cu anul I şi terminând cu ultimul an de master) de către o comisie la nivelul fiecărei facultăţi coordonată de decanul/prodecanul cu probleme studenţeşti.

Comisia va avea în vedere activitatea academică studenţească în anul anterior şi situaţia socială/materială a studenţilor. Media minimă pentru a obţine un loc de cazare din partea facultăţii este stabilită de Consiliul Facultăţii la propunerea Comisiei. Această medie trebuie obţinută până la sfârşitul sesiunii de toamnă.

Aceste norme se impun obligatoriu, rămânând la latitudinea comisiei de cazare să stabilească condiţii suplimentare precum continuitatea pe loc, media minimă pentru acordarea dreptului de cazare. Pentru studenţii etnici români, situaţiile se vor examina cu atenţie, cererile putând fi respinse numai în cazul unor situaţii profesionale extrem de slabe.

La criteriul social se încadrează studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei proveniţi din centre de plasament sau din plasament familial, precum şi studenţii cu situaţii sociale şi/sau medicale dificile.

Pot fi cazaţi studenţi români din cele trei cicluri de studiu (licenţă, master, doctorat) şi studenţi de etnie română, bursieri ai statului român pentru care Universitatea din Bucureşti s-a angajat să asigure cazare, iar în limita locurilor rămase comisia de cazare mai poate aproba cazarea cadrelor didactice tinere.

Tariful de cazare lunar este stabilit de către Serviciul Social, în funcţie de costurile legate de acoperirea utilităţilor, de salarizare a personalului, de întreţinere şi reparaţii curente ce revin pentru un loc de cazare, diferenţiat pe grad de confort şi subvenţia acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Pentru studenţii care nu ocupă un loc în căminele Universităţii din Bucureşti, există posibilitatea programului de cazare alternativă care pune la dispoziţia studenţilor peste 300 de locuri de cazare în cămine particulare cu care UB are parteneriate.

Complexul Grozăveşti are o capacitate de cazare de 2.016 locuri în cămine, complexul Mihail Kogălniceanu cu o capacitate de 614 locuri, Căminul Poligrafie are o capacitate de cazare de 244 locuri, căminul TH. Pallady I cu 218 locuri, căminul Pallady 194 locuri, căminul Stoian Militaru 471 locuri, căminul Fundeni cu 204 locuri, căminul Panduri 221 locuri, Complexul Măgurele cu 644 locuri, căminul Leu cu o capacitate de cazare de 244 locuri.

 

Peste 13.000 de locuri la Politehnica Bucuresti

Campusul Universităţii Politehnice din Bucureşti ( UPB) are aproximativ 13.000 de locuri de cazare, repartizate în complexele “Regie” şi “Leu”, ceea ce înseamnă că instituţia de învăţământ superior poate aviza favorabil peste 90% din cererile de cazare ale studenţilor, inclusiv ale celor din anul I.

Fiecare facultate din cadrul UPB are repartizat un număr de locuri de cazare proporţional cu numărul de studenţi ai facultăţii.

Complexul Studenţesc “Regie” este compus din 27 cămine studenţeşti (26 ale UPB şi unul – P20 – aparţinând UMF), o cantină, o spălătorie, un dispensar medical, un birou de poliţie.

Complexul Studenţesc “Leu” este compus din două cămine (A şi C ‘Leu’, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, o cantină, un bufet cu servirea la mese, o spălătorie, un dispensar medical.

Toate căminele UPB deţin săli de de lectură şi au interfoane la uşile de acces.De asemenea, au fost montate camere video la intrările şi ieşirile din cămine, camere de supraveghere la intrările în complex şi în interiorul acestuia, toate imaginile captate fiind transmise într-un centru de monitorizare operat non-stop de angajaţi ai Serviciului Pază din UPB şi de lucrători ai Biroului de Poliţie Regie.

 

 

ABONEAZA-TE LA NEWTV! Corect, Independent, Curajos