22.6 C
București
marți, aprilie 16, 2024
AcasăSocialSanatateMinisterul Sanatatii introduce coplata

Ministerul Sanatatii introduce coplata

in:

Stiri pe acelasi subiect

Actrita, voluntar pe ambulanta: In loc sa-mi sparg banii si ficatul prin cluburi…

Actrița Ioana Ciorteanu, voluntar la Serviciul De Ambulanta Bucuresti-Ilfov a explicat...

Super gaselnita: Fiat iti 1500 de euro CASH, daca renunti la Volkswagen!

Grupul auto italiano-american Fiat Chrysler Automobiles NV vrea să...

Contractului – cadru pentru asigurarea asistentei medicale în perioada 2011 – 2012 urmeaza sa fie modificat, un proiect de hotarare de guvern care vizeaza schimbarea acestui act normativ fiind pus in dezbatere publica de Ministerul Sanatatii. Printre modificarile importante care vor interveni in sistemul medical sunt si prevederile care fac referire la impunerea coplatii.

“ Cuantumul aferent coplatii reprezinta suma ce poate fi perceputa de la asigurati pentru serviciile medicale accesate care fac parte din lista de servicii medicale pentru care se percepe coplata”, se arata în proiectul de act normativ.

Servicii medicale pentru care platim suplimentar

Domeniile de asistenţă medicală pentru care se încasează coplată sunt: asistenţă medicală primară, asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică şi balneologie, precum şi asistenţa medicală ambulatorie asigurată în baza competenţelor/atestatelor de studii complementare în fitoterapie, homeopatie, planificare familială şi acupunctură, asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice, asistenţă medicală spitalicească.

Unităţile sanitare organizate conform prevederilor legale în vigoare, care încasează coplată în condiţiile reglementării, sunt cele aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Lista serviciilor medicale, pe domenii de asistenţă medicală, pentru care se încasează coplata sunt în asistenţa medicală primară: consultaţii acordate asiguraţilor atât în cabinetul medical, cât şi la domiciliul asiguratului, inclusiv persoanelor asigurate facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, cu excepţia consultaţiilor pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală şi a consultaţiilor pentru care se eliberează certificat constatator de deces.

De la 4 lei/consultatie

 

Astfel nivelul minim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul fără grad profesional şi cu grad profesional specialist şi este 4 lei/consultaţie. Nivelul maxim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul cu grad profesional primar şi este 5 lei/consultaţie.

În asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt consultaţiile medicale acordate asiguraţilor, inclusiv persoanelor care se asigură facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte pentru specialităţile clinice, cu excepţia serviciilor conexe actului medical furnizate de psihologi şi logopezi, serviciilor diagnostice, serviciilor terapeutice/tratamente chirurgicale şi medicale şi a consultaţiilor medicale pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală.

 

” Nivelul minim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul cu grad profesional specialist şi este 5 lei/consultaţie, iar nivelul maxim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul cu grad profesional primar şi este 7 lei/consultaţie„, se precizeaza in proiectul aflat in dezbatere publica. .

 

În asistenţă medicală ambulatorie asigurată în baza competenţelor/atestatelor de studii complementare în fitoterapie, homeopatie, planificare familială şi în care medicii îşi desfăşoară activitatea exclusiv în baza competenţelor/atestatelor, serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt consultaţiile medicale acordate asiguraţilor, inclusiv persoanelor care se asigură facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, cu excepţia consultaţiilor medicale pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală.

 

În aceste situaţii nivelul minim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul fără grad profesional sau cu grad profesional specialist şi este 4 lei/consultaţie şi nivelul maxim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul fără grad profesional sau cu grad profesional primar şi este 5 lei/consultaţie.

Aceleaşi prevederi sunt şi pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate asigurată în baza competenţelor/atestatelor de studii complementare în acupunctură. Nivelul coplăţii pentru cura de tratament de acupunctură este de 10 lei/cură.

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de recuperare, medicină fizică şi balneologie, serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt consultaţiile medicale acordate asiguraţilor, inclusiv persoanelor care se asigură facultativ, şi cura de tratament de recuperare reabilitare a sănătăţii, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în lei, cu excepţia consultaţiilor medicale pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală.

„Nivelul minim al coplăţii în aceste situaţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul cu grad profesional specialist şi este 5 lei/consultaţie, iar cel maxim se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul cu grad profesional primar şi este 7 lei/consultaţie. Nivelul coplăţii pentru cura de tratament de recuperare/reabilitare a sănătăţii este 20 lei/cură”, prevede actul normativ.

În asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice – analize medicale de laborator, serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt serviciile medicale paraclinice-analize medicale de laborator prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază efectuate în baza unui bilet de trimitere.

În situaţia în care sunt efectuate 1 până la 5 inclusiv analize de laborator în baza unui bilet de trimitere, nivelul coplăţii este 5 lei, dacă sunt efectuate 6 până la 10 inclusiv analize de laborator în baza unui bilet de trimitere, nivelul coplăţii este 10 lei, dacă sunt peste 10 analize de laborator în baza unui bilet de trimitere, nivelul coplăţii este 20 lei.

Pentru specialităţile paraclinice – radiologie, imagistică medicală şi explorări funcţionale, serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt serviciile medicale paraclinice prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază efectuate în baza unui bilet de trimitere cu excepţia investigaţiilor de înaltă performanţă respectiv RMN, CT, angiografii, scintigrafii pentru care nivelul coplăţii este de 5 lei/bilet de trimitere.

Nivelul coplăţii în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice – investigaţii de înaltă performanţă (RMN, CT, angiografii, scintigrafii), serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt investigaţiile de înaltă performanţă prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază efectuate în baza unui bilet de trimitere.

Nivelul coplăţii este pentru RMN nativ 150 de lei, pentru RMN cu substanţă de contrast este de 250 de lei, CT nativ 100 lei, cu substanţă de contrast 150 de lei, pentru angiografie 80 de lei, scintigrafie 100 de lei.

„Pentru asistenţa medicală spitalicească, serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt serviciile medicale spitaliceşti acordate atât prin spitalizare de zi cât şi prin spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul facultativ în asistenţa medicală spitalicească cu excepţia serviciilor medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, a internărilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) 360 zile şi pentru serviciile acordate în structurile de primiri urgenţe indiferent de forma de organizare”, scrie in proiectul de hotarare de guvern.

 

Pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif/serviciu medical sau prin tarif/caz rezolvat, nivelul coplăţii este în cazul spitalelor de categorie I şi IM 60 de lei, categoria II şi II M 50 de lei, categoria III 40 de lei, categoria IV 30 de lei, categoria V şi spitale neclasificate 20 de lei, unităţi autorizate de Ministerul Sănătăţii să acorde servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi şi care nu acordă servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă 20 de lei.

Pentru serviciile medicale – caz rezolvat acordate în regim de spitalizare continuă nivelul coplăţii este cel stabilit pe categorie de unitate sanitară conform clasificării spitalelor pe categorii. Astfel, pentru categoriile I şi IM 80 de lei, pentru II şi II M 70 de lei, categoria III 60 de lei, categoria IV 50 de lei, categoria V şi spitale neclasificate 40 de lei.

Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile pentru care se încasează coplată, cu excepţia celor prevăzute de actele normative în vigoare.

Cine este scutit de coplata

Nu toţi cetăţenii vor plăti aceste contribuţii, existând categorii de persoane scutite de la coplată, precum pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună, copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani fără venituri, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii dacă nu realizează venituri din muncă.

Totodată, sunt exceptaţi bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, femeile însărcinate şi lăuzele pentru serviciile medicale legate de evoluţia sarcinii. Coplata nu se aplică serviciilor medicale de urgenţă.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează aici, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri.

Prevederile actului normativ intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

 

Ultimele stiri