Acasă Economie Tot ce trebuie sa afli despre colectarea TVA la incasare

Tot ce trebuie sa afli despre colectarea TVA la incasare

Anca Parvulescu, associated partner in cadrul firmei de avocatura Olteanu si Asociatii, ne-a explicat care sunt principalele schimbari care intervin in sistemul de plata a taxei pe valoare adaugata (TVA). Mai jos gasiti cele mai importante date legate de acest subiect, dar si informatii referitoare la riscurile si beneficiile care rezulta din noile prevederi legale.

 

Prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal s-a introdus, cu aplicabilitate de la 01.01.2013, sistemul de plata a taxei pe valoarea adaugata (TVA)  la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarilor de bunuri sau a prestarii de servicii.

Prevederile legale privin colectarea TVA la incasare se aplica, in mod obligatoriu:

–        contribuabililor inregistrati in scopuri de TVA, care au sediul activitatii in Romania si a caror cifra de faceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,

–        contribuabililor care au sediul activitatii economice in Romania si care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic curent, incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.

Persoana impozabila care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui în care nu a depasit plafonul, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabila este înregistrata din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare si care aplica sistemul de la data înscrisa în decizia de înregistrare în registru.

Daca în cursul anului calendaristic curent, cifra de afaceri a contribuabilului, caruia i se aplica sistemul TVA la incasare,depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la încasare se aplica pâna la sfârsitul perioadei fiscale urmatoare celei în care plafonul a fost depasit.

Sistemul TVA la încasare se aplica numai pentru operaţiuni pentru care locul livrarii sau locul prestarii, se considera a fi în România.

Sistemul TVA la incasare nu se aplica de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic. Este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic.

Sistemul TVA la incasare nu se aplica pentru urmatoarele operatiuni:

–        Livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, conform prevederilor codului fiscal;

–        Livrari de bunuri/prestari de servicii care sunt scutite de TVA;

–        Operatiunile supuse regimului special al agentiilor de turism, regimului special pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati;

–        Livrari de bunuri/prestari de servicii a caror contravaloare este încasata, parţial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica;

–       Llivrari de bunuri/prestari de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului.

Exigibilitatea TVA intervine numai la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, respectiv pentru situatia in care factura nu a fost emisa in termen legal, nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice calculate de la termenul limita prevazut de lege pentru emiterea facturii.

Dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila ce aplica sistemul TVA la incasare este amanat pana la momentul platii facturii furnizorului/prestatorului, spre deosebire de legislatia anterioara care prevedea deductibilitatea TVA la momentul emiterii facturii. Astfel, contribuabilii vor avea obligaţia sa justifice plata facturilor catre proprii furnizori, pentru a obţine rambursarea TVA. Aceasta poate fi o situatie premisa a unui dezechilibru fianaciar, in sensul in care compania este obligata sa isi achite furnizorii, pentru a putea deduce TVA-ul, chiar daca nu a incasat facturile emise catre clienti.

In plus de aceasta, la implinirea termenului de 90 de zile avut in vedere de lege, compania este obligata sa plateasca TVA la stat pentru facturile neincasate. Deci, se pune problema de unde se pot procura finantele necesare platii unei duble obligatii, cea catre furnizor si cea catre stat, in conditiile in care compania nu a incasat propriile sale creante. De aici si pana la insolvabilitate mai este doar un pas.

Cheltuieli suplimentare pentru contribuabili

Avocatul consultat de noi sustine ca implementarea sistemului TVA la incasare va genera cheltuieli suplimentare pentru contribuabili, determinate de modificarea sistemului informatic si cresterea complexitatii operatiunilor contabile necesare pentru evidentierea separata a facturilor emise si a celor incasate, sub aspectul TVA-ului. De altfel, specialistii considera ca se va impune, in acest caz, tinerea a doua evidente contabile separate: cea legata de facturile emise si cea legata de facturile incasate, care trebuie raportate separat.

Referitor la cifra de afaceri pentru calculul plafonului legal de 2.250.000 lei, Anca Parvulescu spune ca este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operaţiunilor rezultate din activitaţi economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate, realizate in cursul unui an calendaristic.

In anul 2013, persoana impozabila, care are sediul activitatii economice in Romania si a carei cifra de faceri in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, va aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013.In acest scop, persoana impozabila care va aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013 a avut obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana pe 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei. In cazul in care persoana nu a depus notificarea, aceasta va fi inregistrata din oficiu in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, pana la 1 ianuarie 2013, urmand a aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu 1 ianuarie 2013.Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice in Romania, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana pe 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei, are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata in vederea schimbarii sistemului aplicat”, explica reprezentantul Casei de avocatura Olteanu si Partenerii.

Cine castiga, cine pierde?

Anca Parvulescu spune ca pentru companiile care vor aplica sistemul TVA la incasare se poate remarca o eficienta sporita a activitatii lor, prin previzionarea corecta a lichiditatilor si utilizarea cash-flow-ului pentru realizarea de noi investitii, ce pot impulsiona economia nationala. „Insa avantajele, sub acest aspect, pot fi vizibile numai intr-un sector restrans al economiei, intrucat societatile care aplica sistemul TVA la incasare fac parte din categoria intreprinderilor foarte mici, a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste 2.250.000 lei.Toate celelalte intreprinderi mici, mijlocii si mari, cu o cifra de afaceri anuala ce excede suma de 2.250.000 lei, care reprezinta majoritatea si care varsa sume considerabile la bugetul de stat, nu sunt sustinute prin noua modificare. Avem in vedere si situatia in care, de foarte multe ori, asemenea intreprinderi au ca debitor statul, care nu plateste la timp, motivat de insuficienta fondurilor la buget. O asemenea conduita coroborata cu obligatia de plata a TVA la emiterea facturii, independent de incasare, poate conduce la un colaps financiar. Sub acest aspect, apreciem ca noua masura legislativa, desi se doreste a fi pozitiva, ajuta intr-o foarte mica masura spatiului economic romanesc, avand in vedere ca scoate in afara aplicabilitatii sale companiile importante care sustin economia nationala. Ar fi de dorit ca, pe viitor, si acestea sa faca obiectul unor masuri legislative favorabile, sub aspectul fiscalitatii, stiut fiind faptul ca, intr-o economie subreda, fiscalitatea impovaratoare cauzeaza dezastre finaciare”, declara avocatul.

Noua modificare legislativa isi dovedeste ineficienta si din perspectiva instituirii unui termen fix pana la care se amana practic plata TVA catre stat, indiferent daca se incaseaza sau nu contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate. Pentru a ajuta real mediul de afaceri si micii intreprinzatori, ar fi fost de dorit ca noua reglementare sa prevada colectarea TVA la incasarea contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate, independent de momentul la care intervine incasarea. Insa, ceea ce se intampla in realitate este numai acordarea unui termen de gratie pentru plata TVA, aceasta in situatia in care micii intreprinzatori nu reusesc sa recupereze debitele restante mai repede de implinirea termenului de 90 de zile de la emiterea facturii. In consecinta, desi cadrul legislativ este altul, situatiile de practica nu vor capata o alta rezolvare, decat cea avuta sub imperiul legii vechi, iar asupra micilor companii va plana in continuare riscul de neplata a facturilor, caz in care prejudiciul se concretizeza, pe de-o parte, in neincasarea pretului bunurilor livrate/serviciilor prestate, iar, pe de alta parte, in pierderea sumelor de bani cu care se va credita statul sub forma platii TVA.

Obligatia de plata a TVA poate genera insolvabilitatea companiei, in situatia in care beneficiarii si clientii sai nu platesc facturile restante. Statul nu pierde nimic. Prin urmare, apreciem ca se mentine, in mod real, posibilitatea eliminarii de pe piata a companiilor mici, prin neplata facturilor, avand in vedere ca acestea sunt obligate sa gaseasca fonduri sa plateasca TVA, chiar daca nu au incasat propriile creante.In scurt timp de la aplicarea sa, vom putea observa daca noua reglementare legislativa va aduce un plus pozitiv  economiei nationale sau va ramane doar un simplu act normativ pentru care a curs prea multa cerneala„, a mai spus avocatul.

 

ABONEAZA-TE LA NEWTV! Corect, Independent, Curajos
Articolul precedentLantul comercial Profi face angajari. Vezi ce alti retaileri au nevoie de personal
Articolul următorInca trei modele Dacia in pregatire, printre care un break si o camioneta